Programma ontwikkeling

Algemene regels m.b.t door IGIDIGI te ontwikkelen applicaties.

 1. Een potentiële opdracht wordt, na overleg door IGIDIGI beschreven en deze beschrijving wordt per email verstrekt aan de opdrachtgever.

  Na ongewijzigde bevestiging van de opdracht per email, door de opdrachtgever, is de opdracht definitief. Voor wijziging daarna is instemming van zowel opdrachtgever als IGIDIGI vereist.

 2. Indien een opdracht aan IGIDIGI is verstrekt zonder voorafgaande beschrijving door IGIDIGI, wordt de opdracht definitief na acceptatie door IGIDIGI.

  Om de applicatie te kunnen gebruiken dient de klant zelf te beschikken over een windows PC waarop ms-office geïnstalleerd is.

 3. De klant ontvangt een demo versie van de applicatie, die de volledige functionaliteit bevat, maar slechts een beperkte periode gebruikt kan worden. De klant wordt gevraagd om de demo applicatie bij levering onmiddellijk te controleren op volledigheid, overeengekomen functionaliteit en juiste werking. De demo applicatie kan onmiddellijk in gebruik genomen worden.

 4. Na goedkeuring en acceptatie van de applicatie ontvangt de klant een factuur conform de daarvoor tevoren overeengekomen condities.

  Na ontvangst van de betaling verwijdert IGIDIGI de gebruiksperiode beperking en is de applicatie eigendom van de klant

  De tijdens de proefperiode door de klant ingebrachte gegevens blijven behouden. In plaats van het behouden van de ingebrachte gegevens kan IGIDIGI op verzoek van de klant, kostenloos alle ingebrachte gegevens verwijderen, zodat de klant met een schone lei begint.

 5. Indien later blijkt dat de applicatie niet voldoet aan de overeengekomen omschrijving, zal IGIDIGI de applicatie zelf kostenloos aanpassen. Alle andere wijzigingen, aan het programma of andere bestanden vallen hier buiten.

 6. Voor zover de klant aantoont dat de applicatie niet voldoet aan de overeengekomen eisen, en Indien tengevolge daarvan schade is ontstaan, zal de aansprakelijkheid van IGIDIGI niet hoger zijn, dan de prijs die de klant voor de applicatie heeft betaald. De klant ontvangt hiervoor een credit factuur. Voor zover geen verrekening met andere facturen mogelijk is, zal Igidigi het credt bedrag uitbetalen,

 7. Indien de applicatie bij aflevering voldoet aan de overeengekomen omschrijving, maar door bijv maatregelen van overheidswege of andere instanties, of door wijzigingen van de hardware of software van de PC, waarop IGIDIGI geen invloed heeft, niet meer functioneert zoals bij aflevering, is IGIDIGI daarvoor niet aansprakelijk. Voor zover mogelijk zal IGIDIGI maatregelen voorstellen om de functionaliteit te herstellen, en bij opdracht de voorstellen uitvoeren tegen het op dat moment gebruikelijke uurtarief cq overeengekomen prijs.