IGIDIGI

Data beheren.

Allerlei zaken vastleggen, onthouden, ordenen, bewerken, analyseren, rubriceren en weer presenteren. Als het gaat om een grote hoeveelheid gegevens die in bepaalde banen geleid moeten worden en bruikbare informatie moeten opleveren, kan IGIDIGI in veel gevallen een MS Access applicatie op maat bouwen. U hoeft, om deze te gebruiken, MS Access niet zelf aan te schaffen.

Inkoop - Verkoop

Vastleggen leveranciers, artikelen, klanten, ontvangen rekeningen, inkopen. Maken van offertes, facturen, pakbonnen.

Produceren van allerlei overzichten zoals, btw, voorraad totaal en per artikel, betalingsachterstand totaal en per klant. Verkoopomzet in een willekeurige periode zowel totaal als per artikel(groep), per klant, per regio. Inkoopomzet, ook per leverancier.

Capaciteitsplanning aangenomen opdrachten.

Een praktisch bruikbare capaciteitsplanning, waarin vastgelegd kan worden welke capaciteit voor geaccepteerd opdrachten in de toekomst nodig is en welke capaciteit op welk moment nog beschikbaar is voor het aannemen van nieuwe opdrachten. Concreet worden vastgelegd het aantal beschikbare uren per (kalender)week en het aantal ingeplande uren. Het resultaat is het aantal nog niet ingeplande uren. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden in (vak)groepen, soorten activiteiten, individuele personen maar ook bijv. machine uren. Capaciteitsoverzichten zijn mogelijk over willekeurige perioden. Het invoeren van de gegevens kan variëren van centraal tot het invoeren door iedere medewerker voor zichzelf.

Processturing

Indien er sprake is van een procedure waarin meerdere stappen gezet worden en waarbij per stap verschillende partijen aan zet zijn, kan het proces gestuurd worden met een erop toegespitste applicatie.

Analyse van de ingebrachte gegevens is op allerlei manieren mogelijk. Het resultaat kan gebruikt worden om rapporten op te stellen of als ondersteuning voor het nemen van beleidsmatige beslissingen.